Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

1458 0640 390
Knaresborough, North Yorkshire, England by Alice Hutchinson
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
koraline
7830 6585 390
B
koraline
koraline
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viacompletelydifferent completelydifferent
koraline

April 16 2015

koraline
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus vianayantara nayantara

April 06 2015

koraline
8103 699c 390
Reposted fromohshit ohshit vialavie lavie
koraline
0987 b283 390
Reposted fromrol rol viablack-soul black-soul
koraline
7289 df66 390
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaznikajac znikajac
koraline
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir vianayantara nayantara
koraline

April 04 2015

koraline
wszystkie słowa już były
— Hanna Krall
Reposted fromprzeblyski przeblyski via1923 1923
5958 7e9a 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaserda serda
6564 8503 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialavie lavie

April 03 2015

koraline
koraline
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaumie-ranko umie-ranko
koraline
9792 f55f 390
Emil Cioran 
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianayantara nayantara
koraline
koraline
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl